FLUOR verheugd met incidentele financiële steun

Poppodium FLUOR behouden voor Amersfoort met toezegging van de gemeente

Amersfoort, 15 maart 2017 Het bestuur en de directie van poppodium FLUOR zijn opgetogen over de definitieve toezegging van het college van burgermeester en wethouders voor een incidentele bijdrage van €304.500,-. Daarmee kan FLUOR een belangrijke bijdrage aan de stad Amersfoort blijven leveren op het gebied van populaire muziekcultuur. Met de toezegging wordt het mogelijk om het eerder aan de gemeente gepresenteerde businessplan en de daarin voorgestelde verbeteringen te realiseren.

Uitgangspunt van het eerder aan de gemeente gepresenteerde businessplan FLUOR is dat het poppodium een belangrijke bijdrage kan blijven leveren aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en culturele diversiteit van de stad Amersfoort en de regio. Dit blijkt onder andere uit culturele succes anderhalf jaar na de opening van het podium als onderdeel van De Nieuwe Stad. Een verdrievoudiging van de bezoekersaantallen en een verdubbeling van het aantal activiteiten zijn daarvoor toonaangevende graadmeters. Naast de groei in het aantal bezoekers en activiteiten, maakt het rapport ook duidelijk dat in 2016 zowel op het gebied van recettes als horeca-omzet een stijgende lijn is ingezet. Het businessplan FLUOR 2017 concludeert ook dat er op basis van een aantal verbeteringen volop kansen zijn om het poppodium op een gezonde manier te laten functioneren. De gemeente ziet in dit plan voldoende aanknopingspunten om een aanvullende, incidentele subsidie van €304.500,- te verstrekken.

Wethouder Bertien Houwing: “Omdat wij het voortbestaan van poppodium FLUOR belangrijk vinden voor Amersfoort, hebben wij als college besloten deze extra bijdrage te leveren, zodat het business plan kan worden uitgevoerd. We rekenen erop dat FLUOR daarmee de onmisbare bijdrage aan de popcultuur in de stad en de regio kan blijven leveren.”

Frank Janssen, woordvoerder namens het bestuur van FLUOR over de toezeggingen van de gemeente: “Het betekent dat het poppodium en daarmee ook een belangrijk onderdeel van de popcultuur behouden blijft voor de stad Amersfoort. Het betekent ook dat de vaste medewerkers, de vele flexibele arbeidskrachten, vrijwilligers, partners en leveranciers zich voor FLUOR kunnen blijven inzetten. Deze toezegging laat zien dat de gemeente gelooft in de waarde van FLUOR als cultureel podium en is tevens waardering voor de inzet en betrokkenheid van al die mensen die de afgelopen anderhalf jaar FLUOR tot een cultureel succes hebben gemaakt. Maar het bestuur ziet de toezegging ook als het door de gemeente uitgesproken vertrouwen in het businessplan en de wijze waarop FLUOR momenteel invulling geeft aan de programmering van populaire muziekcultuur die thuishoort in een stad als Amersfoort.”

Over FLUOR
FLUOR, voorheen bekend als poppodium De Kelder en sinds de zomer 2015 gevestigd in de voormalige Prodentfabriek aan het Oliemolenkwartier, is al ruim 25 jaar het poppodium van Amersfoort en omstreken. FLUOR biedt popcultuur in de breedste zin van het woord. Naast de reguliere programmering is FLUOR ook beschikbaar voor externe programmering en verhuur aan het bedrijfsleven.

Foto: Peter Putters